EĞİTİMİN AMACI: ,

·         İşveren haklarının bilinmesi personel yönetiminin ve iş disiplininin bu kararlar doğrultusunda yönetilmesi,

·         İşverenlerin ağır para cezaları ve diğer müeyyidelerle karşılaşmaması,

·         İşletmelerin İş mahkemelerinde ve Çalışma Sosyal güvenlik Bakanlığı tarafından yapılacak denetlemelerde hazır olması ve eksiklerinin fark edilip giderilmesi,

·         Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenler tarafından yapılan yersiz ödemeler ve hesaplama hataları tespit edilmesi

·         Personel aylık bordrolarında yapılan yanlış hesaplamalardan işverenin yüklendiği maliyetlerin fark edilmesi giderilmesi

Bu eğitim insan kaynakları ve muhasebe birimi profesyonelleri tarafından sorulan sorular analiz edilerek şekillenmiş bir eğitimdir.

 

EĞİTİM BAŞLIKLARI

·         İş Kanuna göre “ispat yükümlülüğü” işverende olduğuna göre, işverenin nasıl bir özlük dosyası oluşturması gerekir?

·         Yargıtay kararları ışığından etkin dokümantasyonlar nasıl hazırlanır?

·         Uyarılara dikkate almayan işçinin iş sözleşmesi feshedilebilir mi?

·         Yargıtay kararları ışığında işyeri kurallarına uyum ve personel yönetimi nasıl olmalıdır?

·         Denetim hazırlıklarının yapılması ve gerekli aksiyon aşamaları neledir?

·         İş Kanunu ve bilirkişi incelemelerinde, İnsan kaynakları süreçlerinde organizasyon şeması, görev tanımı ve iş akış süreçlerinin önemi nelerdir?

·         Son yıllarda değişen mevzuatların ve Yargıtay kararlarının özlük işleri süreçlerine etkisi nelerdir?

·         İş sözleşmesi türleri ve özellikleri nelerdir?

·         Yargıtay kararları ışığında, iş sözleşmesi oluşturulurken dikkat edilmesi gerekenler

·         İş sözleşmelerine işveren hakları için hangi maddeler eklenmelidir?

·         İş sözleşmesinde işvereni güçlü kılan maddeler nelerdir?

·         Üst düzey yöneticilerle yapılacak iş sözleşmelerinin hazırlanması 

·         Yargıtay kararları ışığında Personel yönetmeliklerin hazırlanması ve faydaları nelerdir?

·         İşletmelerde hukuki belgelerin hazırlanmasını süreç yönetimi

·         Fazla Mesailer, Eğitim Ücretleri, Rekabet sözleşmesinin iş sözleşmesine etkisi nedir?

·         İş müfettişlerinin denetlemelerde sorduğu sorular ve sorma nedenleri nelerdir?

·         İnsan kaynakları dokümanlarının mahkeme süreçlerine etkisi nasıldır?

·         İnsan kaynakları personel fesih işlemleri yaparken nelere dikkat etmesi gerekir?

·         İnsan Kaynakları süreçlerinin Yargıtay kararları ışığında nasıl şekillenmesi gerekiyor?

·         İş kanununa göre geçerli fesihlerin Yargıtay kararları ışığında nasıl değerlendirilir?

·         İş kanununa göre 4857 madde 25’e göre derhal fesihlerin Yargıtay kararları ışığında süreç aşamaları ve alınabilecek aksiyonlar nelerdir?

·         Disiplin kurallarının işyeri disiplinine ve fesih süreçlerine etkisi nelerdir?

·         Temel iş hukukunda hak düşürücü süreler ve çalışan ilişkilerinin yönetimdeki önemi nedir?

·         Değişen kanun ve mevzuatlara göre alınacak aksiyonlar nelerdir?

·         İş kanununa göre her yıl yapılması gereken süreçleri ve nedenleri nelerdir?

·         Tutanak savunma ve ihtar konuları Yargıtay kararları ışığında nasıl olmalıdır?

·         Yargıtay kararları ışığında yıllık izin konularında işveren hakları nelerdir?

·         Yargıtay kararları ışığında işe iade süreçleri ve işe iadenin önlenmesi için alınacak aksiyonlar nelerdir?

·         Yargıtay kararları ışığında işten ayrılan personelin tekrar işe dönmesi halinde işverene düşen sorumluluklar nelerdir?

·         Yargıtay kararları ve özelgeler neticesinde işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?

·         Yanlış bordrolama hesaplamasında işverenin yersiz yaptığı ödemeler nelerdir?

·         Kıdem, ihbar ve diğer tazminatlar hesaplanırken yapılan hatalar nelerdir?

·         Deneme ve değerlendirme süreçlerinde iş hukuku uygulamaları nasıl yürütülür?

·         İşverenlerin iş sağlığı ve güvenliği yönünden yükümlülükleri nelerdir?

·         Çalışma koşullarında değişikliğin sınırı nedir? İşverenin sorumlulukları nelerdir?

·         İşin durdurulması veya işyerinin kapatılması kararına işverenin itiraz hakkı var mıdır? 

  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •