Eğitimin Amacı

Stratejik İnsan Kaynaklarının planlanması, analiz edilmesi, insan kaynakları süreçlerinin daha etkin ve verimli kullanılması, işletmelerin hedeflediği vizyona ulaşmalarına katkı sağlamaktadır. İnsan Kaynakları profesyonelleri için İK metrikleri ve analizlerinin doğru ölçümlenmesi İhtiyaç duyulan yetenekleri tespit etme,

 • Optimum istihdam seviyesini belirleme, istihdam dalgalarını önceden tahmin etme,
 • Şirket kültürünü ortaya çıkarma, buna bağlı olarak liderlik mantığı oluşturma,
 • Çalışanların güçlü ve zayıf yönlerinin ortaya çıkarılmasına fayda sağlayacaktır.
 • İşletmelerin maliyetlerini görmesini, çalışanların gelişimi ve oluşabilecek tüm risklerin önceden tespit edilmesini, aksiyonlarının ve hedeflerinin belirlenmesini sağlanacaktır.
 • İnsan Kaynakları yönetiminin ölçüm ve değerlendirilmesinin yapılması çalışan deneyimini veriye dayalı yönetmenize olanak sağlayarak, sürecin çalışan ve işveren açısından daha verimli geçmesini sağlayacaktır.
 • İnsan kaynaklarını bilinçli yönetmek işletme için yatırım ve karlılık getirir.

EĞİTİMİN İÇERİĞİ

 • İK Analitiği Nedir?
 • İK Analitiğinin Temelini Oluşturan Kavramlar nelerdir?
 • İnsan kaynakları Açığının belirlenmesi ve aday havuzunu oluşturmak.
 • İş gücü devir oranının maliyet açısında değerlendirilmesi
 • Doğru işe doğru eleman seçiminin oranlarının hesaplanmasını sağlamak.
 • Eğitim ihtiyacının belirlemesinde hangi analiz yöntemleri kullanılır?
 • Eğitimin değerlendirilmesinde kullanılan kriterler ve raporlamalar nelerdir?
 • Eğitim ve geliştirme işlevlerinin verimlilik açısından değerlendirme süreçleri nelerdir?
 • Fayda maliyet analizi ve raporlaması nasıl yapılır?
 • Eğitim sonrası önlenebilir tüm süreçlerin maliyet faydaları nelerdir?
 • Beş düzeyde Yatırım Karlılığı raporlanma aşamaları nelerdir?
 • İnsan kaynakları planlamasında kullanılan analiz yöntemleri nelerdir?
 • Personel maliyet oranlarının hesaplaması ve raporlanması nasıl yapılır?
 • Seçme ve yerleştirme süreçlerinde verimliliğin hesaplanması ve raporlanması nasıl yapılır?
 • İnsan kaynakları metrikleri işletmelerin hedeflerine nasıl entegre edilir?
 • Genel envarterlerin raporlanması ve insan kaynakları fonksiyonlarına etkileri nelerdir?
 • İnsan kaynakları metriklerinin analiz raporlamaları nelerdir?
 • İnsan kaynaklarında kullanılan IK metriklerin hesaplaması ve aksiyonların belirlenmesi detayları ile birlikte uygulamaları olarak anlatılacaktır.
 • İnsan kaynakları ölçümlerin yapılması işletmelerde verimliği sağlanması için tüm aksiyon yıllık hedeflerinin belirlenmesi
 • Ücret yönetimine ilişkin ölçümleri örnekleri nelerdir?
 1. Devir oranın hesaplaması
 2. İşten ayrılış anketlerin raporlanması ve aksiyon alınması
 3. Personel çıkış ve Bağlılığı metrikleri raporlanması
 4. Devamsızlık oranların hesaplaması
 5. Devamsızlık oranının iş gören maliyetlerine yansımaları nelerdir?
 6. Devamsızlık oranın işgücü kaybına yansımaları nelerdir?
 7. İş kazası oranı nasıl hesaplamalıdır?
 8. Kaza sıklık oranı ve kaza ağırlık oranı nasıl hesaplanmalıdır?
 9. Kişi eğitim oranların hesaplanması
 10. Eğitim değerlendirme oranların hesaplanması
 11. İş teklifini kabul eden aday sayısının onaylanma süreci.
 12. Yapılan teklif sayısının raporlanma süreci.
 13. Ek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.
 14. İş yükü ve İşgücü Analizi raporlanması
 15. İş gücü ihtiyacı raporlanması
 16. Kaynağa göre işe aşma maliyeti raporlanması
 17. Boş olan pozisyon doldurulma süresi ile ilgili raporlaması
 18. Temin maliyetlerinin listesinin oluşturulması
 19. Çalışan sayıları ve demografik bilgileri raporlanması
 20. Yedek personel ihtiyaçların hesaplanması ve raporlanması.
 21. İş gören maliyetlerin hesaplaması
 22. İşten çıkış oranların hesaplanması ve raporlanması
 23. Eğitim Organizasyon gelişim yetenek yönetimi tüm ik metrikleri raporlanması
 24. Kariyer planlaması ve yedekleme planlama tüm ik metrikleri raporlanması
 25. İnsan kaynakları finansal raporlamaları
 26. Ücret Finansal ve Maliyet metrikleri raporlanması
 27. İnsan kaynakları iş hukuku davaların raporlanması
 28. Çalışan Bağlığı ve Memnuniyeti raporu aksiyon planları

Ölçüm, kontrolün sağlanmasında ilk adım olup, nihayetinde gelişim sağlar. Ölçemezseniz, anlayamazsanız. Eğer anlamazsanız, kontrol edemezsiniz, eğer kontrol edemezseniz,geliştiremezseniz.

James Harrington