2020 Yılı Dönemine Başlıyoruz!

2012 yılından bu yana Serkan Özdemir koordinatörlüğünde Uygulamalı ve Proje Ağırlıklı Metodumuz ile gerçekleştirerek takdirinizi kazandığımız eğitimlerimiz 2020 yılında da yenilenerek devam edecek. Gebze-İzmit-Sakarya bölgelerinde sizlerden gelen talepler doğrultusunda anlaştığımız eğitim kurumları ile sertifika programlarımıza başlıyoruz. Proğramın İçeriği; STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ Read More

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

Kurumsal Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi (Çalışan Annelere Mali Destek) Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Avrupa Birliği (AB) Delegasyonu, 0-60 aylık arasındaki çocuklarını bakanlıklara bağlı kreş, anaokulu veya gündüz bakımevine gönderen sigortalı çalışan 10 bin 250 kadına Read More

Asgari Ücret 2020 Bordro Detayları

Asgari Ücret 2020 Bordro Detayları Asgari Ücret 2020 Yasal Kesintileri(01.01.2020 – 31.12.2020) Brüt Ücret 2.943,00 TL Sigorta Primi İşçi Payı 412,02 TL İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı 29,43 TL Gelir Vergisi Matrahı 2.501,55 TL Gelir Vergisi 375,23 TL Damga Vergisi 22,34 TL Kesintiler Read More

BES Hakkında Duyuru

Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Ve Çalışanların İşverenleri Aracılığıyla Otomatik Olarak Emeklilik Planına Dahil Edilmesine İlişkin Sektör Duyurusu uyarınca sisteme dahil edilecek çalışanların 45 yaş kontrolünde değişiklik yapılmıştır. Read More