Asgari Ücret 2021 Bordro Detayları

2021 yılı asgari ücret tutarının belirlenmesine ilişkin Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı 30 Aralık 2020 tarih ve 31350 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 01.01.2021-31.12.2021 tarihleri arasında geçerli olacak aylık brüt asgari ücret 3.577,5_TL olarak belirlenmiştir.

Asgari ücrette yapılan bu artış, çalışma mevzuatında asgari ücrete endekslenmiş birçok parametrede değişikliğe neden olmuştur. Sirkülerimizin konusunu; ödenecek asgari ücretin net hesabı, sigorta primine esas kazanç ve sigorta primine esas kazançtan istisna olan tutarlar oluşturmaktadır.

Brüt Asgari Ücret Tutarı:

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Kararı uyarınca 2021 yılında uygulanacak olan brüt asgari ücret tutarı aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Söz konusu tutarlar 2021 Ocak- Aralık dönemini kapsayacak olup günlük brüt asgari ücret tutarı 119,25_TL olarak belirlenmiştir.

Uygulandığı DönemGünlük TutarAylık Tutar
01.01.2021 – 31.12.2021119,25_TL3.577,5_TL

Net Asgari Ücret ve Tavan Ücret Hesabı:

2021 yılında ödenecek olan net asgari ücret ve tavan ücretin hesaplanmasına ilişkin tablo aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Bu kapsamda bekâr bir işçi için ödenecek net asgari ücret AGİ dâhil 2.825,90_TL olacaktır.

2021 YILI MALİYET TABLOSUASGARİ ÜCRETTAVAN ÜCRETİ
GÜNLÜK BRÜT ÜCRET119,25894,38
BRÜT ÜCRET3.577,5026.831,40
İŞÇİ SGK PRİMİ500,853.756,40
İŞÇİ İŞSİZLİK PRİMİ35,78268,31
GELİR VERGİSİ MATRAHI3.040,8822.806,69
GELİR VERGİSİ KESİNTİSİ456,133.421,00
DAMGA VERGİSİ27,15203,65
İŞÇİ TOPLAM KESİNTİLER1.019,917.649,36
İŞVEREN SGK PRİMİ (5 PUANLIK İNDİRİM DİKKATE ALINMIŞTIR)554,514.158,87
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ71,55536,63
NET ASGARİ ÜCRET (AGİ HARİÇ)2.557,5919.182,04
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR)268,31268,31
NET ÜCRET (AGİ DAHİL)2.825,9019.450,35
İŞVERENE MALİYETİ (5 PUANLIK İNDİRİM İLE)4.203,5631.526,90

Asgari Ücretin İşveren Maliyeti Hesabı:

Brüt asgari ücretli bir işçinin işverene maliyeti 2021 yılında aylık 4.203,56_TL olacaktır. Bu tutarın hesaplamasına ilişkin tablo aşağıda bilgilerinize sunulmuş olup söz konusu hesaplamada SGK primi işveren payı (% 20,5 – 5 puan =) % 15,5 olarak dikkate alınmıştır.

BRÜT ASGARİ ÜCRET3.577,50
İŞVEREN SGK PRİMİ %15,5554,51
İŞVEREN İŞSİZLİK PRİMİ % 271,55
İŞVERENE MALİYETİ(5 PUANLIK İNDRİM İLE)4.203,56

Sigorta Primine Esas Kazanç Taban Ve Tavan Ücreti:

2016/129 sayılı “Sigorta Primine Esas Günlük Kazancın Üst Sınırının Yükseltilmesi” başlıklı sirkülerimizde belirttiğimiz üzere; 6761 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile yapılan değişiklik ile 5510 sayılı Kanun gereğince alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı aynı kalırken, sigorta primine esas günlük kazancın üst sınırı günlük brüt asgari ücretin 6,5 katından 7,5 katına yükseltilmiştir. Bu kapsamda sigorta primine esas günlük kazancın üst sınırı 894,38_ TL ve aylık SGK tavan tutarı ise 26.831,40_ TL olacaktır.

  Dönem  Alt Sınır  Üst Sınır
GünlükAylıkGünlükAylık
01.01.2021 -31.12.2021119,253.577,50894,3826.831,40

Sigorta Primine Esas Kazanç İstisna Tutarları:

5510 sayılı Kanun gereğince sigorta primine esas kazançtan istisna tutulan çocuk yardımı ve aile yardımı ile yemek yardımı ve işverence ödenen özel sağlık sigortasına ilişkin istisna tutarları aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

SGK İSTİSNALARI
Brüt Ücret3.577,50
SGK Çocuk Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%2)71,55
SGK Aile Yardımı İstisnası (Asgari Ücret*%10)357,75
SGK Yemek Yardımı İstisnası (Günlük Brüt Asgari Ücret*%6)7,16
İşverence Ödenen Özel Sağlık Sigortası Prim İstisnası (Aylık Brüt Asgari Ücret*%30)1.073,25

Asgari Geçim İndirimi:

Asgari geçim indirimi; ücretin elde edildiği takvim yılı başında geçerli olan ve sanayi kesiminde çalışan 16 yaşından büyük işçiler için uygulanan asgari ücretin yıllık brüt tutarının; mükellefin kendisi için % 50’si, çalışmayan ve herhangi bir geliri olmayan eşi için % 10’u, çocukların her biri için ayrı ayrı olmak üzere; ilk iki çocuk için % 7,5, üçüncü çocuk için %10, diğer çocuklar için % 5’i dikkate alınarak hesaplanmaktadır. Bu kapsamda 2021 yılı için en düşük AGİ tutarı 268,31 TL olarak ve en fazla yararlanılabilecek AGİ tutarı da 456,30 TL olarak belirlenmiştir.

Medeni durum dikkate alınarak yapılan hesaplamaların detayı aşağıdaki tabloda bilgilerinize sunulmuştur.

2021 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARLARI
MEDENİ DURUMAYLIK TUTAR
Bekâr268,31
Evli, Eşin Geliri Olan,268,31
Evli, Eşin Geliri Olan, Bir Çocuk308,56
Evli, Eşin Geliri Olan, İki Çocuk348,81
Evli, Eşin Geliri Olan, Üç Çocuk402,47
Evli, Eşin Geliri Olan, Dört Çocuk429,30
Evli, Eşin Geliri Olan, Beş Çocuk456,13
Evli, Eşin Geliri Olmayan,321,98
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Bir Çocuk362,22
Evli, Eşin Geliri Olmayan, İki Çocuk402,47
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Üç Çocuk456,13
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Dört Çocuk456,13
Evli, Eşin Geliri Olmayan, Beş Çocuk456,13

Saygılarımızla.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Bildir
guest
0 Yorum
Inline Feedbacks
View all comments